Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan Działania KSOW zgodnie z art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których są realizowane zadania szczegółowe:

  1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
  2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how",
  3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
  4. Zarządzanie Siecią,
  5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyregionalnej i transnarodowej,
  6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
  7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawą realizacji celu KSOW są działania zaplanowane w ramach planów działania KSOW, które są sporządzane w dwuletnich okresach dla Sekretariatu Centralnego oraz sekretariatów regionalnych. Plan działania KSOW zawiera cele działań, ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet (plan finansowy z podziałem na poszczególne działania).

Plan działań KSOW na lata 2014-2015 dla Województwa Małopolskiego (wersja z 10 lipca 2014 r.)

Plan działań KSOW na lata 2014-2015 dla Województwa Małopolskiego (wersja z 3 kwietnia 2014 r.)

Plan działań KSOW na lata 2014-2015 dla Województwa Małopolskiego (wersja z 9 stycznia 2014 r.) 

Plan działań KSOW na lata 2014-2015 dla Województwa Małopolskiego (wersja z 10 września 2013 r.) 

Plan działania KSOW na lata 2010-2011 dla Województwa Małopolskiego

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 przyjęty Uchwałą Nr 1393/10 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 23 listopada 2010 r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu działania KSOW na lata 2008-2009, sporzadzonego dla sekretariatu regionalanego KSOW w Województwie Małopolskim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu działania KSOW na lata 2010-2011 sporzadzonego dla sekretariatu regionalanego KSOW w Województwie Małopolskim w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 przyjęty Uchwałą Nr 220/11 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 24 lutym 2011 r.

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 przyjęty Uchwałą Nr 596/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2011 r.

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2012-2013 przyjęty Uchwałą Nr 1177/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonznia Planu działania KSOW na lata 2010-2011 sporządzonego dla sekretariatu regionalnego KSOW w Województwie Małopolskim w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009