Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

8 listopada br. odbyło się seminarium podsumowujące projekt pn. „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce”

09.11.2016

Na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych i luk kompetencyjnych w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Małopolsce, opracowany został przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie ogólny modułowy program doskonalenia zawodowego dla trzech kluczowych podmiotów zaangażowanych w rozwój agroturystyki: doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i Lokalnych Grup Działania oraz kwaterodawców wiejskich. W naborze wniosków do realizacji w ramach etapu I w 2016 r. Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017, CDR w Brwinowie Odział w Krakowie złożyło wniosek o realizację pilotażowego szkolenia pn. „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce”. Pilotaż ten miał na celu praktyczne wdrożenie zaproponowanego programu i jego ewentualną modyfikację, tak aby w przyszłości mogły być realizowane w szerszym zakresie.

 

Ustawiczne szkolenie kadr turystyki wiejskiej jest niezbędnym czynnikiem rozwoju turystyki wiejskiej. Dotyczy to zarówno operatorów obiektów agroturystycznych, jak również pracowników instytucji i organizacji wspomagających rozwój tego sektora.

Operacja  pn. „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce” obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie trzech rodzajów szkoleń:

1). Szkolenie: „Agroturystyka – doskonalenie zawodowe doradców Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”. Szkolenie było realizowane w dniach 3 – 7 października 2016 r.,

2). Szkolenie: „Agroturystyka – doskonalenie zawodowe pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i Lokalnych Grup Działania”. Szkolenie było realizowane w  dniach 10 - 12 października 2016 r.

3). Szkolenie „Agroturystyka - doskonalenie zawodowe kwaterodawców wiejskich”.  Szkolenie było realizowane w dniach 17 – 20 października 2016 r.

 

Znaczenie turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki jest podkreślane
w większości dokumentów strategicznych, szczególnie w kontekście różnicowania źródeł dochodu i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi. Dywersyfikacja w rolnictwie i rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi są priorytetami polityki rolnej Unii Europejskiej. Wśród sześciu priorytetów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich  znajduje się „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Mechanizmem wsparcia realizacji założeń polityki UE wobec obszarów wiejskich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w którym główne cele wsparcia dotyczą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy (poza poprawą konkurencyjności rolnictwa i działaniami w dziedzinie klimatu). Przedmiotowe działanie odwołuje się do dwóch celów szczegółowych PROW 2014-2020, tj. 

6A – Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw,
a także tworzenia miejsc pracy, odpowiadający na potrzeby reorientacji małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym i tworzenie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania;

6B – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, jako odpowiedź na potrzeby tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystanie potencjałów endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego.

Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce - materiały podsumowujące


Portale regionalne
mapa

Współpraca Z KSOW

Czy chcesz podjąć współpracę z KSOW w Małopolsce?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009