Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Tu najlepiej wykorzystano środki unijne!

26.11.2015

Gminy Pałecznica, Szczawnica, Jordanów, Zator, a także Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” oraz LGR Dolina Karpia – to beneficjenci, którzy w Małopolsce najlepiej wykorzystali środki unijne w ramach PROW i PO RYBY 2007-2013.

Nagrody z tej okazji wręczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys.

622 km wybudowanych sieci wodociągowych, 871 km wybudowanych sieci kanalizacyjnych czy 20 zmodernizowanych targowisk o pow. 35 298  m kw. – to tylko niektóre z efektów wykorzystania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które Małopolska otrzymała na lata 2007-2013. O tym, jak bardzo zmienił się cały region mówił w środę, tj. 25 listopada 2015 r., w Krakowie wicemarszałek Stanisław Sorys.
- Radość z wykorzystania środków unijnych jest tym większa, bo zostały spożytkowane na inwestycje, które znacznie podnoszą jakość życia mieszkańców wsi i mniejszych miast. Dostrzegają to także nasi zagraniczni goście i eksperci, którzy przy każdej wizycie w Małopolsce podkreślają, że mądrze wydajemy unijne dotacje – podkreślał wicemarszałek Sorys, otwierając konferencję „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Jak zauważył wicemarszałek, efektem wykorzystanie środków ze „starego”  PROW i PO RYBY są nie tylko zrealizowane inwestycje w infrastrukturę. To także zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i promocja lokalnych produktów.
- Temu miały służyć m.in. modernizacje targowisk w całej Małopolsce. Aż 20 miejscowości zyskało dzięki tym środkom piękne place targowe, gdzie swoje produkty mogą sprzedawać miejscowi rolnicy i sadownicy. A konsumenci zyskali miejsce, gdzie mogą kupić zdrową i ekologiczną żywność najwyższej jakości – podkreślał wicemarszałek Sorys.

Tu najlepiej wykorzystali środki unijne
Konferencja „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie finansowej 2014-2020” była nie tylko okazją do podsumowania obu programów operacyjnych, ale również nagrodzenia tych, którzy w najlepszy sposób wykorzystali dotacje.

- Gratulacje należą się szczególnie za to, że starania o środki wymagały nie tylko ogromnej pracy w przygotowaniu wniosku, a następnie całej inwestycji, ale też często zjednoczenia wielu środowisk, jak np. organizacji pozarządowych, ochotniczych staży pożarnych – wyliczał wicemarszałek Sorys.

Wśród gmin, które w najbardziej efektywny sposób wydały środki unijne w ramach PROW 2007-2013 znalazły się: Pałecznica (w kategorii: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 1 251,99 zł); Szczawnica (kategoria: Odnowa i rozwój wsi - oś III, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 555,44 zł), Jordanów (kategoria: Odnowa i rozwój wsi, oś IV i „małe projekty”, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 222,00 zł), z kolei środki z PO RYBY  najlepiej wykorzystała gmina Zator (kategoria: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 258,90 zł). Wśród nagrodzonych znalazły się również lokalne grupy działania i rybactwa: LGR Dolina Karpia (poziom wykorzystania budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich: 90 proc.) oraz  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” (Lokalna Grupa Działania – oś LEADER; poziom wykorzystania środków unijnych: 99,43 %).

Prezentacje z konferencji

 1. dr hab. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego -

  Wdrażanie działań samorządowych PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013 w Małopolsce,

 2. Paweł Knapczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM - 

  Działania Scalanie gruntów oraz Podstawowe usługi i odnowa wsi w PROW na lata 2014-2020,

 3. Grzegorz Brach, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM -

  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w PROW na lata 2014-2020,

 4. Paweł Lisowski, Doradca Prezesa, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Banku Gospodarstwa Krajowego - Finansowanie obszarów wiejskich,
 5. Magdalena Łasek-Strutyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM - Działania RPO na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim,
 6. Józef Kała, I Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Możliwości udzielania pomocy finansowej przez WFOŚiGW w Krakowie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Portale regionalne
mapa

Współpraca Z KSOW

Czy chcesz podjąć współpracę z KSOW w Małopolsce?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009