Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zaopiniowane przez MGR operacje partnerów KSOW z naboru nr 3/2019

07.05.2019

Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady, dnia 25 kwietnia 2019 r., odbyło się Posiedzenie Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW. Na posiedzeniu podjęto uchwałę MGR ds. KSOW w sprawie zaopiniowania listy rankingowej operacji partnerów KSOW złożonych w naborze nr 3/2019 do Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w 2019 r.

Posiedzenie Małopolskiej Grupy Roboczej rozpoczął rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, a porządek obrad poprowadził przewodniczący Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

W trakcie obrad wysłuchano wystąpienia prof. dr hab. inż. Janusza Żmija nt. Działalności Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych UR na rzecz praktyki. Program przewidywał również wykład prof. dr hab. inż. Wiesława Musiała, Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego  UR. Wykład poruszał zagadnienie wstępnej oferty UR na rzecz KSOW.

Kolejnym punktem posiedzenia było opiniowanie listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW, w ramach którego łączny limit środków wynosił 1.052.000,00 zł w podziale na działania :

  • Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk: 100.000,00 zł
  • Szkolenie  i działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej: 100.000,00 zł
  • Ułatwianie  wymiany  wiedzy  pomiędzy  podmiotami uczestniczącymi  w rozwoju obszarów  wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju: 702.000,00 zł
  • Wspieranie  współpracy  w  sektorze  rolnym  i  realizacji  przez rolników wspólnych inwestycji: 150.000,00 zł

W trakcie trwania naboru, tj. w dniach 4 – 18 lutego 2019 r., do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego złożone zostały 43 wnioski, z czego 12 uzyskało akceptację.  

Małopolska Grupa Robocza pozytywnie zaopiniowała listę operacji, którym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 739.753,13 zł.


Portale regionalne
mapa

Współpraca Z KSOW

Czy chcesz podjąć współpracę z KSOW w Małopolsce?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009